Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.auca.kg/handle/123456789/208
Title: Шаабай
Authors: Бакчиев, Талантаалы
Keywords: Шаабай Азизов
Issue Date: 2006
Abstract: Бул китепте жомокчу Шаабай Азизовдун басып өткөн жолу баяндалат. Жомокчу менсн автордун, жомокчулук жолундагы устат-шакирт мамилеси тууралу сөз козголот. Автор көпчүлүккө маалым болушу үчүн атуулдук, шакирттик парз катары Шаабай Азизовдун сырдуу жомокчулук дүйнөсүн, анын көп кырдуу адамдык сапаттарын, экөе бирге өткөргөн урунттуу күндөрүн эскерип жазат. Жомокчу Шаабай Азизовдун вариантындагы айрым үзүндүлөрү менен окурмандарды тааныштыруу иретинде анын айтуусундагы мурда жарыяланбай келген, «Манас» эпосунун «Алмамбеттин жомогу» аттуу окуясы биринчи ирет жарык көрүп отурат.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/208
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakchiev_Shaabai_2006.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.