Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.auca.kg/handle/123456789/209
Title: Манастааным. Жомокчунун жолу
Authors: Талант, Аалыбек
Keywords: эпос
Манас
Issue Date: 2003
Abstract: Бул чакан китепте «эпос» деген термин «Манаска» татыктуубу? «Кенже» деп жатып, кыргыздын калган улуу руханий дөөлөттөрүне доо келтирип алган жокпузбу? Ата-бабалар урмат менен атап келген жомокчуну «манасчы» дегенибиз калыспы? Жомокчунун керемет — мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Түрлөрү жана алардын азыркы абалы кандай, келечекте эмне күтүп турат? деген маселелер коюлган. Бүл китеп мурда кийин жомокчунун улуу«Манасты» айтканын угуп, көргөндөр үчүн сунушталат.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/209
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakchiev_Manastaanym zhomokchunun zholu_2003.pdf7.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.